• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 14 333
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Konkursy/Wyniki konkursu "Mój Święty Patron"
25 10 2023 #Konkursy #Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny "Mój Święty Patron" został rozstrzygnięty!

prace konkursowe

Przedstawiamy zwycięzców:

Pierwsze miejsce:

Martyna K. z klasy 4 oraz Zuzanna O. z oddziału przedszkolnego "Pszczółki"

Drugie miejsce:

Judyta O. z kl.asy 5b oraz Emilia K. z klasy 5b

Trzecie miejsce: 

Natalia K. z klasy 4 oraz Antoni J. z klasy 6

Wyróżnienia:

Emilia P. z klasy 4 oraz Lena S. z klasy 1

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy za udział w konkursie.

 

 

Regulamin konkursu na najładniejszą dynię.

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Przegędzy.
 2. Cele konkursu:
 • zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej;
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci i młodzieży;
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • spędzenie czasu na wesołej zabawie;
 • popularyzowanie dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • uczestnicy konkursu: przedszkolaki oraz uczniowie klas1-8;
 • technika: dowolna, praca przestrzenna z dyni;
 • każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę;
 • do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj.: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę grupy/klasy.
 1. Kryterium oceny prac:

Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość i estetykę wykonania.

 1. Termin składania prac: od 21.10.2021r. do 29.10.2021r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 03.11.2021r.
 3. Osoby odbierające  prace : Beata Marcol, Marcin Żemła, Nikola Matysek, Maja  Augustyn
 4. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
 5. Prace po rozstrzygnięciu konkursu wracają do właścicieli.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu: Beata Marcol.

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „DLA NIEPODLEGŁEJ”

 1. Organizatorami Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha
  (p. Katarzyna Mańka-Wałek, p. Joanna Malec)
 2. Cele konkursu:
  · wspieranie wychowania patriotycznego dzieci poprzez formy aktywności artystycznej
  · popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej
  · doskonalenie warsztatu artystycznego dzieci
  · pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
  · promocja młodych talentów

  3 Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko z klas 1-8.
  Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
  a) I kategoria - uczniowie z klas 1-4
  b) II kategoria - uczniowie z klas 5-8

  4. Uczestnikami konkursu mogą być: solista, duet lub zespół (klasa)

 3. 5. Za utwór patriotyczny uznaje się :
  pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny
  · piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej
  · piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną
  · piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną

 

 1. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden utwór. Utwór nagrywa oraz przesyła (z pomocą rodzica lub nauczyciela, gdy utwór wykonuje zespół-klasa) na pocztę:

- WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

- WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
7. Nagrania należy przesłać do 4 listopada 2021 r. 


Regulamin konkursu plastycznego

 1. "POLSKA- moja OJCZYZNA"
 2. Organizatorem konkursu jest

  REGULAMIN
  SZKOLNEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ      „DLA NIEPODLEGŁEJ”

  1. Organizatorami Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha
   (p. Katarzyna Mańka-Wałek, p. Joanna Malec)
  2. Cele konkursu:
   · wspieranie wychowania patriotycznego dzieci poprzez formy aktywności artystycznej
   · popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej
   · doskonalenie warsztatu artystycznego dzieci
   · pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
   · promocja młodych talentów

   3 Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko z klas 1-8.
   Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
   a) I kategoria - uczniowie z klas 1-4
   b) II kategoria - uczniowie z klas 5-8

   4. Uczestnikami konkursu mogą być: solista, duet lub zespół (klasa)

  3. 5. Za utwór patriotyczny uznaje się :
   pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny
   · piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej
   · piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną
   · piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną

   

  1. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden utwór. Utwór nagrywa oraz przesyła (z pomocą rodzica lub nauczyciela, gdy utwór wykonuje zespół-klasa) na pocztę:

  - WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

  - WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
  7. Nagrania należy przesłać do 4 listopada 2021 r. 


  Regulamin konkursu plastycznego

  1. "POLSKA- moja OJCZYZNA"
  2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy

  3. Celem konkursu jest:
  • integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia
  • kształtowanie patriotyzmu
  • wyzwalanie kreatywności
  • rozwijanie talentów plastycznych
  1. Uczestnictwo w Konkursie
   1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko z klas 1-8.
   2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
   a) I kategoria - uczniowie z klas 1-4
   b) II kategoria - uczniowie z klas 5-8
   ZASADY KONKURSU:
   1. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.
   2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
   3. Praca może zostać wykonana dowolną płaską techniką. Na pracy plastycznej należy umieścić symbol narodowy.
  2. Pracę należy wykonać w formacie A4 ( uczniowie klas 1-4),
   A3 (uczniowie klas 5-8)
  3. Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.

  Prace należy dostarczyć do 4 listopada 2021 r. do p. Wałek lub p. Malec.

  Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy

 3. Celem konkursu jest:
 • integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia
 • kształtowanie patriotyzmu
 • wyzwalanie kreatywności
 • rozwijanie talentów plastycznych
 1. Uczestnictwo w Konkursie
  1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko z klas 1-8.
  2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
  a) I kategoria - uczniowie z klas 1-4
  b) II kategoria - uczniowie z klas 5-8
  ZASADY KONKURSU:
  1. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.
  2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
  3. Praca może zostać wykonana dowolną płaską techniką. Na pracy plastycznej należy umieścić symbol narodowy.
 2. Pracę należy wykonać w formacie A4 ( uczniowie klas 1-4),
  A3 (uczniowie klas 5-8)
 3. Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.

Prace należy dostarczyć do 4 listopada 2021 r. do p. Wałek lub p. Malec.

do góry