• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 333
  • lokalizacja
  • BiP

Ważne terminy

Terminy wywiadówek:

31.08.2023 r. godz. 16.30 do op „Słoneczka”

31.08.2023 r. godz. 16.30 do op. „Pszczółki”

29.08.2022 r. godz. 16.30 do op. „Motylki”

25.09.2023 r. godz 16.30 do klasy 1 do 3,  5b

25.09.2023 r. godz. 17.15 do klasy 4, 5a, 6 do 8

15.01.2024 r.

25.03.2024 r. - spotkanie dla rodziców uczniów klas 8

10.06.2024 r.

Koniec pierwszego semestru

26.01.2024 r.

Konferencje klasyfikacyjne

22.01.2024 r.

17.06.2024 r.

Pisemne powiadomienie rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej lub ocenie nagannej z zachowania

22.12.2023 r.

17.05.2024 r.

Ustne powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach z przedmiotów oraz ocenach z zachowania

15.01.2024 r.

10.06.2024 r.

Termin wpisywania ocen klasyfikacyjnych z zajęć oraz zachowania do dziennika

17.01.2024 r.

12.06.2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne

2.11.2023 r.

3.11.2023 r.

2.05.2024 r

31.05.2024 r.

14 - 16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

18.06.2024 r.

 

 

do góry