• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 14 333
 • lokalizacja
 • BiP

Ważne terminy

Terminy wywiadówek:

 • 20.09.2022 r. godz. 17.00 - op „Słoneczka”
 • 20.09.2022 r. godz. 16.30 - op. „Pszczółki”
 • 26.09.2022 r. godz. 18.00 - op. „Motylki”
 • 26.09.2022 r. godz 16.30  - klasy I - IV
 • 26.09.2022 r. godz. 17.15 - klasy V - VIII
 • 9.01.2023 r.
 • 27.03.2023 r. - spotkanie dla rodziców uczniów klas VIII
 • 5.06.2023 r.

Dodatkowe dni wolne

 • 31.10.2022 r.
 • 2.05.2023 r.
 • 23.05.2023 r
 • 24.05.2023 r.
 • 25.05.2023 r.
 • 9.06.2023 r.
 • 22.06.2023 r.

 

 

do góry