• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 333
  • lokalizacja
  • BiP

Kadra

Nauczyciele

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Tompalska Anna  

Walczak Justyna

Mańka-Wałek Katarzyna

Nauczyciele jezyka polskiego

Kurpanik Marzena

Drapacz Aleksandra

Maciej Edyta

Wojtyńska Edyta

Nauczyciele języka angielskiego

Kostka Katarzyna  

Urbanek Beata

Anna Tompalska w klasach od 0 do III

Nauczyciele języka niemieckiego

Maciej Edyta 

Skuta Katharina

Nauczyciele historii

Malec Joanna

Wczasek Adam

Wowra Jacek 

Nauczyciel przyrody

Patrycja Przychodzka

Nauczyciel biologii

Kotyczka Beata

Nauczyciel geografii

Kontny-Paszek Ewa

Nauczyciele matematyki

Hanak Michalina

Paszek Monika

Anna Tompalska

Nauczyciel fizyki

Iwona Kania

Nauczyciel chemii

Sylwia Majdak

Nauczyciel informatyki

Jacek Wowra

Nauczyciel religii

Katharina Skuta

Nauczyciel wychowania fizycznego

Adam Bugdoł

Nauczyciel muzyki

Katarzyna Mańka-Wałek

Nauczyiel techniki

Daria Morgała

Nauczyciel plastyki

Katarzyna Sienkan-Krząkała

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Adam Wczasek

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Adam Wczasek

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Adam Wczasek

Nauczyciel doradztwa zawodowego

Izabela Cebula

Bibliotekarze

Aldona Rubin

Katarzyna Kostka

Wychowawcy świetlicy

Aldona Rubin

Justyna Walczak

Patrycja Przychodzka

Pedagog

Malec Joanna

Przychodzka Patrycja

Pedagog specjalny

Przychodzka Patrycja 

Psycholog

Martyna Lip-Słapka

Logopeda

Borecka Lidia - logopeda

Oligofrenopedagodzy

Bugdoł Adam

Michalina Hanak

Tompalska Ann

Kurpanik Marzena

Malec Joanna

Kostka Katarzyna

Walczak Justyna

Mańka-Wałek Katarzyna

Przychodzka Patrycja

Aldona Rubin

Surdopedagodzy

Hanak Michalina Hanak

Aleksandra Drapacz

Tyflopedagog

Anna Oparska- Stryczek

Nauczycielki oddziałów przedszkolnych

Cichoń Barbara

Kamieniak Ewa

Organiściok Natalia

Anna Tompalska

Razem z nauczycielami o dzieci troszczą się panie i panowie z obsługi

Lidia Paryż

Ptak Monika

Brzęczek Dariusz

Goraus Lidia

Kaliściak Maria

Kurpas Justyna

Rduch Aleksandra

Rotkegel Bogusław

Przychodzka Grażyna

Woźnica Paulina

Zmełty Magdalena

do góry