• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 14 333
 • lokalizacja
 • BiP

Kadra

Nauczyciele

 • mgr Borecka Lidia - logopeda
 • mgr Bugdoł Adam - nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, instruktor gimnastyki korekcyjnej
 • mgr Cebula Izabela - nauczycielka doradztwa zawodowego
 • mgr Kontny-Paszek Ewa - nauczycielka geografii
 • mgr Drapacz Aleksandra - nauczycielka języka polskiego, surdopedagog
 • mgr Fojcik-Wolna Małgorzata - nauczycielka plastyki, techniki, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • mgr inż. Hanak Michalina - nauczycielka matematyki, oligofrenopedagog, surdopedagog
 • dr inż. Kania Iwona - nauczycielka fizyki
 • mgr Kotyczka Beata - nauczycielka biologii
 • mgr Kostka Katarzyna - nauczycielka języka angielskiego, oligofrenopedagog, bibliotekarz
 • mgr Kurpanik Marzena - nauczycielka języka polskiego, oligofrenopedagog
 • mgr Maciej Edyta - nauczycielka języka niemieckiego i j. polskiego
 • mgr inż. Majdak Sylwia - nauczycielka chemii
 • mgr Malec Joanna - pedagog, oligofrenopedagog, nauczycielka historii
 • mgr Mańka-Wałek Katarzyna - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, oligofrenopedagog
 • mgr Anna Oparska - Stryczek - tyflopedagog
 • mgr Paszek Monika - nauczycielka matematyki
 • mgr Przychodzka Patrycja - wychowawca świetlicy, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczycielka przyrody
 • lic. Rubin Aldona - bibliotekarz, oligofrenopedagog
 • mgr Skuta Katharina - nauczycielka religii, języka niemieckiego
 • mgr Tompalska Anna - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczycielka matematyki, nauczycielka języka angielskiego w klasach O - III
 • mgr Walczak Justyna - wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog, nauczycielka edukacji wczesnoszolnej
 • mgr Urbanek Beata - nauczycielka języka angielskiego
 • mgr Wojtyńska Edyta - nauczycielka języka polskiego
 • mgr Wczasek Adam - nauczyciel historii, wychowania do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie
 • mgr Wowra Jacek - nauczyciel historii i informatyki

Nauczycielki oddziałów przedszkolnych

 • mgr Cichoń Barbara
 • mgr Kamieniak Ewa
 • mgr Organiściok Natalia

Razem z nauczycielami o dzieci troszczą się panie i panowie z obsługi

 • Dębska Monika
 • Breguła Gabriel
 • Goraus Lidia
 • Kaliściak Maria
 • Kurpas Justyna
 • Rduch Aleksandra
 • Rotkegel Bogusław
 • Przychodzka Grażyna
 • Woźnica Paulina
 • Zmełty Magdalena
do góry