• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 333
  • lokalizacja
  • BiP

Obiady

Opłaty za posiłki

 

Opłaty za posiłki w roku szkolnym 2022/2023
W tym roku szkolnym cena jednego obiadu wynosi: 6 zł.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Ul. Szkolna 1
44-238 Przegędza
Nr konta: 02 8454 1095 2003 0036 0319 0005
Tytułem : opłata za obiady (imię i nazwisko dziecka) w miesiącu ….

Wzór deklaracji korzystania z obiadów:

Deklaracja korzystania z obiadów

Deklaruję, że moje dziecko …………………………………………………..będzie jadło obiady w roku szkolnym........................ Wpłaty dokonywać będę za cały miesiąc z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

Potwierdzenie przelewu na konto szkoły w Przegędzy o numerze 02 8454 1095 2003 0036 0319 0005 dostarczę intendentce lub prześlę mailem na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem stołówki oraz opłat za posiłki dostępnym na stronie www.spprzegedza.pl 

…………………………………………

Podpis rodzica

do góry