• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 14 333
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Funkcję pedagoga w naszej szkole pełnią:

mgr Joanna Malec

mgr Patrycja Przychodzka

 

PODSTAWOWE ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- mediacje i interwencja w sytuacjach trudnych,

- profilaktyka wychowawcza i opieka nad uczniami,

- indywidualna opieka pedagogiczna,

- kontrola frekwencji uczniów,

- udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ogólnorozwojowe)

- diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

- diagnoza potrzeb ucznia i rodziny, udzielanie różnych form pomocy,

- współpraca z instytucjami wspomagającymi dziecko i rodzinę 

- wspieranie nauczycieli, współpraca z wychowawcami klas i świetlicy oraz doradcą zawodowym,

- doradztwo i pomoc dla uczniów i rodziców,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym

UCZNIU, ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • Jesteś samotny
 • Nie wiesz jak uczyć się efektywnie, nie potrafisz skoncentrować się na lekcji
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem
 • Masz problemy rodzinne
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją  radością, sukcesem

RODZICU, ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:

 • Twoje dziecko ma problemy w nauce, doświadcza niepowodzeń szkolnych, nie potrafi skoncentrować się na lekcji, nie radzi sobie z problemami szkolnymi
 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka
 • Chcesz porozmawiać o swoim dziecku
 • Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym
 • Nie wiesz do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi
 

ZAPRASZAMY

pedagodzy szkolni: mgr Joanna Malec, mgr Patrycja Przychodzka
do góry