• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 333
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pedagogiem szkolnym w naszej szkole jest p. mgr Joanna Malec.

  • Krótka prezentacja dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podstawy prawne, kogo dotyczy, formy pomocy)
  • Informacja dotycząca organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu (prezentacja pedagoga szkolnego)
  • Analiza sytuacji wychowawczej w Szkole Podstawowej im. Pawła Stalmacha (prezentacja pedagoga szkolnego)
  • Przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród Uczniów dotyczącej praw dziecka (analiza pedagoga szkolnego)
do góry