• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 14 333
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Funkcję pedagoga w naszej szkole pełnią:

mgr Joanna Malec

mgr Patrycja Przychodzka 

PODSTAWOWE ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • mediacje i interwencja w sytuacjach trudnych,
 • profilaktyka wychowawcza i opieka nad uczniami,
 • indywidualna opieka pedagogiczna,
 • kontrola frekwencji uczniów,
 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ogólnorozwojowe)
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,
 • diagnoza potrzeb ucznia i rodziny, udzielanie różnych form pomocy,
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi dziecko i rodzinę 
 • wspieranie nauczycieli, współpraca z wychowawcami klas i świetlicy oraz doradcą zawodowym,
 • doradztwo i pomoc dla uczniów i rodziców,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

RODZICU, ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:

 • Twoje dziecko ma problemy w nauce, doświadcza niepowodzeń szkolnych, nie potrafi skoncentrować się na lekcji, nie radzi sobie z problemami szkolnymi,
 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • chcesz porozmawiać o swoim dziecku,
 • masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym,
 • nie wiesz do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi.

ZAPRASZAMY

pedagodzy szkolni: Joanna Malec, Patrycja Przychodzka
do góry