• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 333
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Kontakt/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email szkoły: sekretariat@spprzegędza.czerwonka-leszczyny.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzulę Informacyjną dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Pawła Stalmacha w Przegędzy.

Klauzule informacyjne:

1. Klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email szkoły: sekretariat@spprzegedza.czerwonka-leszczyny.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Pawła Stalmacha w Przegędzy.

Klauzule informacyjne:

1. Klauzula informacyjna RODO rekrutacja

2. Klauzula informacyjna RODO nauka

3. Klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne

4. Klauzula informacyjna RODO obsługa korespondencji

5. Klauzula informacyjna RODO FACEBOOK

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 - 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;

2. Prawa do sprostowania danych;

3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);

4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;

5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;

6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku

z żądaniem na podstawie art. 15-22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

1. Wniosek o uzyskanie informacji lub kopii danych osobowych art. 15 RODO

2. Wniosek o realizację praw z zakresu danych osobowych art. 16-22 RODO

Wnioski są dostępne w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy, ul. Szkolnej 1, 44-238 Przegędza tel. 324314333, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, można je złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2021-11-25 01 - klauzula informacyjna RODO rekrutacja.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
01 - klauzula informacyjna RODO rekrutacja.docx 18,14KB -
docx 2021-11-25 02 - klauzula informacyjna RODO nauka.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
02 - klauzula informacyjna RODO nauka.docx 17,32KB -
docx 2021-11-25 03 - klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
03 - klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne.docx 17,03KB -
docx 2021-11-25 04 - klauzula informacyjna RODO obsługa korespondencji.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
04 - klauzula informacyjna RODO obsługa korespondencji.docx 17,05KB -
docx 2021-11-25 05 - klauzula informacyjna RODO FACEBOOK.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
05 - klauzula informacyjna RODO FACEBOOK.docx 17,61KB -
do góry