• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 14 333
 • lokalizacja
 • BiP

Psycholog

Funkcję psychologa w naszej szkole pełni

mgr Martyna Lip-Słapka 

PODSTAWOWE ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

 • współpraca z instytucjami wspomagającymi dziecko i rodzinę,
 • indywidualne konsultacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i warsztatów w klasach,
 • wsparcie nauczycieli w integrowaniu zespołu klasowego i usprawnienie procesu grupowego w klasie,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalno-społecznych,
 • interwencja psychologiczna w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
 • psychoedukacja uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • indywidualna opieka psychologiczna,
 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole,
 • prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

RODZICU, ZGŁOŚ SIĘ DO PSYCHOLOGA, GDY:

 • chcesz porozmawiać o swoim dziecku,
 • nie jesteś pewny, czy zachowanie dziecka mieści się w normie rozwojowej,
 • masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole,
 • jesteś zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka,
 • Twoje dziecko ma problemy emocjonalno-społeczne lub nie radzi sobie w sytuacjach stresowych,
 • potrzebujesz wsparcia w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka,
 • nie wiesz, w jaki sposób poradzić sobie ze swoimi emocjami lub gdzie się udać po pomoc.
do góry