• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 333
  • lokalizacja
  • BiP

Dyrekcja

Dyrektor szkoły mgr inż. Michalina Hanak

Wicedyrektor szkoły mgr Katarzyna Kostka

Sekretarz lic. Lidia Paryż

do góry