• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 333
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/O szkole

O szkole

Historia szkoły w Przegędzy

 

Historia szkoły w Przegędzy sięga XIX wieku, a dokładnie 1 września 1864 roku, kiedy to w naszej miejscowości powstał drewniany budynek, do którego uczęszczały dzieci w wieku od 6 do 14 lat. W 1910 roku powstał drugi, murowany budynek. Uczono w niej języka polskiego, rachunków, przyrody, geografii, historii, rysunków, robót ręcznych, śpiewu, „ćwiczeń cielesnych” i „robót kobiecych”. Od 1926 roku placówką kierował Roman Stalmach, wnuk dzisiejszego patrona, Pawła Stalmacha. Do szkoły uczęszczało wówczas 176 uczniów.

7 października 1965 roku został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Nowy budynek, który służy nam do dziś, oddano do użytku 50 lat temu, czyli w 1971 roku. W 1975 roku dyrektorem placówki została Teresa Tekień. Imię Pawła Stalmacha nadano szkole 1 września 1977 roku.

Kolejnym dyrektorem szkoły została Krystyna Mendla (w 1990 roku). Za jej kadencji oddano do użytku salę gimnastyczną (1 września 2000 roku). Kolejnym dyrektorem została Grażyna Fojcik, nastepnie od roku szkolnego 2017/2018 funkcję tę pełniła Dagmara Kalinowska, a od 2022 roku dyrektorem została Michalina Hanak.

do góry