• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 333
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/O szkole/Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Funkcję pedagoga w naszej szkole pełnią:

mgr Joanna Malec

mgr Patrycja Przychodzka

 

PODSTAWOWE ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

mediacje i interwencja w sytuacjach trudnych,

profilaktyka wychowawcza i opieka nad uczniami,

indywidualna opieka pedagogiczna,

kontrola frekwencji uczniów,

udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ogólnorozwojowe)

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

diagnoza potrzeb ucznia i rodziny, udzielanie różnych form pomocy,

współpraca z instytucjami wspomagającymi dziecko i rodzinę 

wspieranie nauczycieli, współpraca z wychowawcami klas i świetlicy oraz doradcą zawodowym,

doradztwo i pomoc dla uczniów i rodziców,

współpraca ze środowiskiem lokalnym

UCZNIU, ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie

Jesteś samotny

Nie wiesz jak uczyć się efektywnie, nie potrafisz skoncentrować się na lekcji

Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem

Masz problemy rodzinne

Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

Chcesz podzielić się swoją  radością, sukcesem

RODZICU, ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:

Twoje dziecko ma problemy w nauce, doświadcza niepowodzeń szkolnych, nie potrafi skoncentrować się na lekcji, nie radzi sobie z problemami szkolnymi

Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka

Chcesz porozmawiać o swoim dziecku

Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami

Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym

Nie wiesz do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym

Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi

 

ZAPRASZAMY

pedagodzy szkolni: Joanna Malec, Patrycja Przychodzka
do góry