• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 14 333
  • lokalizacja
  • BiP

Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Martyna Lip-Słapka

 

PODSTAWOWE ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Współpraca z instytucjami wspomagającymi dziecko i rodzinę 

Indywidualne konsultacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami

Prowadzenie zajęć profilaktycznych i warsztatów w klasach

Wsparcie nauczycieli w integrowaniu zespołu klasowego i usprawnienie procesu grupowego w klasie

Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalno-społecznych

Interwencja psychologiczna w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Psychoedukacja uczniów, nauczycieli i rodziców

Indywidualna opieka psychologiczna

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

 

UCZNIU, ZGŁOŚ SIĘ DO PSYCHOLOGA, GDY

Przeżywasz trudne emocje (smutek, żal, złość, bezradność, poczucie winy, tęsknotę, bezsilność)

Twoje myśli nie pozwalają Ci normalnie funkcjonować

Nie wiesz, co się z Tobą dzieje, po prostu Ci źle

Dzieje Ci się krzywda

Doznałeś jakiejś traumy, silnego stresu

Chcesz sobie lepiej radzić w sytuacjach stresowych

Masz trudności z nauką, czujesz się przytłoczony  sprawdzianami, wymaganiami, ocenami 

Twój kolega lub koleżanka ma problemy i chcesz pomóc

Nie możesz się dogadać z rodzicami lub nauczycielem, potrzebujesz wsparcia w rozmowie z nimi

Masz konflikt z rówieśnikami i nie wiesz jak ten problem rozwiązać

Masz trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu fajnych relacji rówieśnikami

 

RODZICU, ZGŁOŚ SIĘ DO PSYCHOLOGA, GDY

Chcesz porozmawiać o swoim dziecku

Nie jesteś pewny, czy zachowanie dziecka mieści się w normie rozwojowej

 Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole        

Jesteś zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka

Twoje dziecko ma problemy emocjonalno-społeczne lub nie radzi sobie w sytuacjach stresowych

Potrzebujesz wsparcia w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka

Nie wiesz, w jaki sposób poradzić sobie ze swoimi emocjami lub gdzie się udać po pomoc

do góry